Log ind    
Mølledag 2015 Minimer

se den flotte omtale af Mølledagen 2015 i Nordvestnyt - klik på billedet for at læse artiklen.

se den flotte omtale af Mølledagen 2015 i Nordvestnyt - klik på billedet for at læse artiklen.

Udskriv      
Mølledag 2013 Minimer

På trods af et temmelig omskifteligt vejr forløb vores mølledag rigtig fint, fortæller vores formand Bent Jørgensen. Formiddagen gik med pænt solskinsvejr og en rimelig god vind - det skiftede så over og blev endog meget regnfuldt efter middag. Men stadig med en god vind, så vi i løbet af dagen fik malet mel af ca. 3 tønder korn, som vore gæster kunne købe i 1,5 kg. - poser.

I løbet af dagen har vi haft besøg af ca. 700 gæster, som kunne nyde at komme ud på rundgangen igen efter flere år med afspærring. Der var god søgning til de forskellige boder, og der var også godt salg i Magasinet,  hvor møllelauget solgte øl, vand, kaffe og kage. Folkene i pølsevognen havde også nok at se til.

Vores kusk havde 16 ture til kirken i løbet af dagen. Det er populært med en hestevognstur i den nære omegn, hvor man kan stå af ved kirken og komme en tur i tårnet og nyde udsigten.

Møllen kørte sådan set ganske godt, men vi havde problem med en rem til sigten, som blev ved at falde af. Til sidst lykkedes det dog at få remmen til at køre som den skulle.

Alt i alt en god Mølledag, slutter formanden.

På trods af et temmelig omskifteligt vejr forløb vores mølledag rigtig fint, fortæller vores formand Bent Jørgensen. Formiddagen gik med pænt solskinsvejr og en rimelig god vind - det skiftede så over og blev endog meget regnfuldt efter middag. Men stadig med en god vind, så vi i løbet af dagen fik malet mel af ca. 3 tønder korn, som vore gæster kunne købe i 1,5 kg. - poser.

I løbet af dagen har vi haft besøg af ca. 700 gæster, som kunne nyde at komme ud på rundgangen igen efter flere år med afspærring. Der var god søgning til de forskellige boder, og der var også godt salg i Magasinet,  hvor møllelauget solgte øl, vand, kaffe og kage. Folkene i pølsevognen havde også nok at se til.

Vores kusk havde 16 ture til kirken i løbet af dagen. Det er populært med en hestevognstur i den nære omegn, hvor man kan stå af ved kirken og komme en tur i tårnet og nyde udsigten.

Møllen kørte sådan set ganske godt, men vi havde problem med en rem til sigten, som blev ved at falde af. Til sidst lykkedes det dog at få remmen til at køre som den skulle.

Alt i alt en god Mølledag, slutter formanden.

    
Mølledag 2013 Minimer
 
    
Referat generalforsamling 2013 Minimer

Referat fra generalforsamling i Nr. Jernløse Møllelaug - 26. marts 2013.
 
1. 
Dirigent blev Ralph Dyssov. Generalforsamlingen er varslet til tiden. Der var mødt 14 medlemmer til generalforsamlingen.
 
2. 
Formandens beretning: Det er 20 år siden møllelauget startede. Vi er i gang med det største projekt på møllen for tiden - udskiftning af rundgangen og etablering af gangbro til magasinet. Det startede lige før jul og det skulle gerne være færdigt inden mølledagen i juni. Det var en meget svær opstart, men nu kører det, som det skal.
 Vi skal i det kommende år i gang med at indrette magasin bygningen. Vi har haft en annonce i Møllebladet, som blev gengivet i NordvestNyt om ligekærvede skruer og vi har fået rigtig mange. Tak for det! Vi skal have hentet det sidste fra Holløse mølle.
 Vores mølledag var igen i 2012 godt besøgt - ca. 1000 gæster. Vi kan altid bruge flere frivillige til hjælp til mølledagen. Der kommer ”Foreningernes Dag” igen i år, nemlig d. 17. august, hvor vi også kan bruge flere frivillige. Formanden fremhævede vores flotte mølleblad, som han synes, vi godt kan være stolte af.
 Beretningen blev godkendt med bifald.
 
3.
Regnskab for 2012. Indtægter 144.454,00 kr. Udgifter 69.064,85 kr. Årets resultat 75.389,15 kr. Kassebeholdning 8.230,00 kr. Danske bank 269.879,46 kr. Danske aftalekonto 150.000,00 kr. Aktiver i alt 428.109,46 kr. 
Der blev stillet spørgsmål om den arkitekt vi har betalt til, og formanden forklarede, hvad han laver for de penge med hensyn til vores ombygning. De har også forsikringer, der dækker, hvis der er noget, der går galt med vores byggeri.
 
4.
Kontingent for 2014 forbliver uændret. Dvs. kr.150,- pr. år pr. husstand.
 
5.
Ingen indkomne forslag.
 
6.
Bestyrelsesmedlemmerne Bent Jørgensen og Ralph Dyssov blev genvalgt.
 
7.
Suppleanterne Erik Axen og Jørgen Madsen blev genvalgt.
 
8.
Revisor John Frisch blev genvalgt.
 
9.
Revisor suppleant Per Olsen blev genvalgt.
 
10.
Eventuelt. Vi har ca. 80 medlemmer. Vi har rigtig meget arbejde foran os inden mølledagen på grund af vores byggeri, så hvis der er nogen der vil give en hånd med, tager vi gerne imod. Når vi skal hente det sidste på Holløse mølle skal vi have en stor kran til at løfte møllebesætningen ned.
 
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således:
Formand - Bent Jørgensen, næstformand Jan Roed, kasserer Per Byrgesen, sekretær Thomas Hansen og redaktør Ralph Dyssov.

Referat fra generalforsamling i Nr. Jernløse Møllelaug - 26. marts 2013.
 
1. 
Dirigent blev Ralph Dyssov. Generalforsamlingen er varslet til tiden. Der var mødt 14 medlemmer til generalforsamlingen.
 
2. 
Formandens beretning: Det er 20 år siden møllelauget startede. Vi er i gang med det største projekt på møllen for tiden - udskiftning af rundgangen og etablering af gangbro til magasinet. Det startede lige før jul og det skulle gerne være færdigt inden mølledagen i juni. Det var en meget svær opstart, men nu kører det, som det skal.
 Vi skal i det kommende år i gang med at indrette magasin bygningen. Vi har haft en annonce i Møllebladet, som blev gengivet i NordvestNyt om ligekærvede skruer og vi har fået rigtig mange. Tak for det! Vi skal have hentet det sidste fra Holløse mølle.
 Vores mølledag var igen i 2012 godt besøgt - ca. 1000 gæster. Vi kan altid bruge flere frivillige til hjælp til mølledagen. Der kommer ”Foreningernes Dag” igen i år, nemlig d. 17. august, hvor vi også kan bruge flere frivillige. Formanden fremhævede vores flotte mølleblad, som han synes, vi godt kan være stolte af.
 Beretningen blev godkendt med bifald.
 
3.
Regnskab for 2012. Indtægter 144.454,00 kr. Udgifter 69.064,85 kr. Årets resultat 75.389,15 kr. Kassebeholdning 8.230,00 kr. Danske bank 269.879,46 kr. Danske aftalekonto 150.000,00 kr. Aktiver i alt 428.109,46 kr. 
Der blev stillet spørgsmål om den arkitekt vi har betalt til, og formanden forklarede, hvad han laver for de penge med hensyn til vores ombygning. De har også forsikringer, der dækker, hvis der er noget, der går galt med vores byggeri.
 
4.
Kontingent for 2014 forbliver uændret. Dvs. kr.150,- pr. år pr. husstand.
 
5.
Ingen indkomne forslag.
 
6.
Bestyrelsesmedlemmerne Bent Jørgensen og Ralph Dyssov blev genvalgt.
 
7.
Suppleanterne Erik Axen og Jørgen Madsen blev genvalgt.
 
8.
Revisor John Frisch blev genvalgt.
 
9.
Revisor suppleant Per Olsen blev genvalgt.
 
10.
Eventuelt. Vi har ca. 80 medlemmer. Vi har rigtig meget arbejde foran os inden mølledagen på grund af vores byggeri, så hvis der er nogen der vil give en hånd med, tager vi gerne imod. Når vi skal hente det sidste på Holløse mølle skal vi have en stor kran til at løfte møllebesætningen ned.
 
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således:
Formand - Bent Jørgensen, næstformand Jan Roed, kasserer Per Byrgesen, sekretær Thomas Hansen og redaktør Ralph Dyssov.

    
Indtryk fra Mølledagen 2012 Minimer
All Albums » Tags Tags 
No tags are currently available.
    
 
 
Copyright 2007 by scdata.dk   |  Om beskyttelse af private oplysninger  |  Vilkår for anvendelse     Copyright scdata.dk