Log ind    
Møllens historie Minimer

Nr. Jernløse Mølle er en såkaldt "hollandsk vindmølle", og den blev opført i 1853 på Nørrevold i København. Den stod ved Skt. Peders Stræde og kaldtes derfor Skt. Peders mølle - begge givetvis opkaldt efter den tyske kirke Skt. Petri.

Den erstattede en stubmølle fra 1600-tallet på Helmers bastion, hvor Vestervold mødte Nørrevold. Her producerede den sammen med de øvrige voldmøller mel og gryn til den københavnske befolkning.

I sidste halvdel af 1800-årene drog mange landboere på grund af den stigende mekanisering af landbruget mod de større byer for at søge arbejde der. Således voksede også København, og man besluttede at nedbryde byens volde; de havde som følge af den militærstrategiske udvikling mistet deres betydning for forsvaret af byen.

Den sidste københavnske ejer af møllen, O. I. Hyrup, solgte den i 1885 til gårdejer Niels Peter Rasmussen, Nr. Jernløse. Han mente, at han kunne bruge den godt 32 år gamle mølle, og den blev nedtaget, læsset på hestevogne og fragtet de ca. 70 km til Nr. Jernløse, hvor den endnu står.

Ole Martin Nielsen købte i 1899 Nr. Jernløse mølle. Han havde lært møllerfaget på Kisserup mølle. Møllen forblev i familiens eje i mere end 60 år og undergik i tidens løb forskellige forbedringer. I 1901 blev der anlagt et savværk ved møllen, og i 1920 blev kornmagasinet bygget.

Det var dyrt at holde en mølle vedlige og den forfaldt efterhånden mere og mere. Under en storm i 1954 blev vingerne således stærkt beskadiget og måtte afmonteres og vindmølledriften opgives. Herefter drives møllen udelukkende ved hjælp af el og ophørte endeligt i 1981.

I 1960 overtog Henning Hansen Nr. Jernløse mølle og drev den et par år. Allerede i 1962 skiftede møllen igen ejer, da Holger Roed overtog den. Han kørte den til sin død, hvor hans søn Kaj Roed overtog den.

Som led i et beskæftigelsesprojekt og med hjælp fra Nationalmuseet trådte Jernløse kommune i 1979 ind og erhvervede den bevaringsværdige mølle.

Den gennemgik en udvendig restaurering og blev ført tilbage til sit udseende og sin funktion som før 1922. Som det sidste blev vingerne i 1981 atter monteret.

Den 20. juni 1993 overgav Jernløse kommune møllen til den selvejende institution "Nr. Jernløse Møllelaug", der arbejder med den indvendige restaurering og udvendige vedligeholdelse.

Det er møllelaugets formål, at møllen igen skal male mel som i "gamle dage", og ønsket er, at den kan blive et arbejdende museum fra en nu svunden tid.

Nr. Jernløse Mølle er en såkaldt "hollandsk vindmølle", og den blev opført i 1853 på Nørrevold i København. Den stod ved Skt. Peders Stræde og kaldtes derfor Skt. Peders mølle - begge givetvis opkaldt efter den tyske kirke Skt. Petri.

Den erstattede en stubmølle fra 1600-tallet på Helmers bastion, hvor Vestervold mødte Nørrevold. Her producerede den sammen med de øvrige voldmøller mel og gryn til den københavnske befolkning.

I sidste halvdel af 1800-årene drog mange landboere på grund af den stigende mekanisering af landbruget mod de større byer for at søge arbejde der. Således voksede også København, og man besluttede at nedbryde byens volde; de havde som følge af den militærstrategiske udvikling mistet deres betydning for forsvaret af byen.

Den sidste københavnske ejer af møllen, O. I. Hyrup, solgte den i 1885 til gårdejer Niels Peter Rasmussen, Nr. Jernløse. Han mente, at han kunne bruge den godt 32 år gamle mølle, og den blev nedtaget, læsset på hestevogne og fragtet de ca. 70 km til Nr. Jernløse, hvor den endnu står.

Ole Martin Nielsen købte i 1899 Nr. Jernløse mølle. Han havde lært møllerfaget på Kisserup mølle. Møllen forblev i familiens eje i mere end 60 år og undergik i tidens løb forskellige forbedringer. I 1901 blev der anlagt et savværk ved møllen, og i 1920 blev kornmagasinet bygget.

Det var dyrt at holde en mølle vedlige og den forfaldt efterhånden mere og mere. Under en storm i 1954 blev vingerne således stærkt beskadiget og måtte afmonteres og vindmølledriften opgives. Herefter drives møllen udelukkende ved hjælp af el og ophørte endeligt i 1981.

I 1960 overtog Henning Hansen Nr. Jernløse mølle og drev den et par år. Allerede i 1962 skiftede møllen igen ejer, da Holger Roed overtog den. Han kørte den til sin død, hvor hans søn Kaj Roed overtog den.

Som led i et beskæftigelsesprojekt og med hjælp fra Nationalmuseet trådte Jernløse kommune i 1979 ind og erhvervede den bevaringsværdige mølle.

Den gennemgik en udvendig restaurering og blev ført tilbage til sit udseende og sin funktion som før 1922. Som det sidste blev vingerne i 1981 atter monteret.

Den 20. juni 1993 overgav Jernløse kommune møllen til den selvejende institution "Nr. Jernløse Møllelaug", der arbejder med den indvendige restaurering og udvendige vedligeholdelse.

Det er møllelaugets formål, at møllen igen skal male mel som i "gamle dage", og ønsket er, at den kan blive et arbejdende museum fra en nu svunden tid.

    
 
 
Copyright 2007 by scdata.dk   |  Om beskyttelse af private oplysninger  |  Vilkår for anvendelse     Copyright scdata.dk