Nr. Jernløse Møllelaug

 

afholder

 

GENERALFORSAMLING

 

onsdag d. 21. marts 2018, kl. 19.00,

i Vommevad Forsamlingshus,

Søstrupvej 82, 4420 Regstrup.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

 

Møllelauget er vært ved en kop kaffe og en bid brød.

 

 

Dagsorden:

 

   1. Valg af dirigent

   2. Formandens beretning


   3. Fremlæggelse af revideret regnskab


   4. Fastsættelse af kontingent


   5. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde i skriftlig form senest d. 13. marts)


   6. Valg af bestyrelsesmedlemmer - på valg er Jan Roed,

       Per Byrgesen og Thomas Hansen (alle modtager genvalg)


   7. Valg af suppleanter - på valg er

       Jørgen Madsen og Kristian Lund (begge modtager genvalg)


   8. Valg af revisor - på valg er Per Olsen (modtager genvalg)


   9. Valg af revisorsuppleant - på valg er

       Søren Kofoed (modtager genvalg)


 10. Eventuelt